VB's & LB

De volwassen begeleiding heeft een zeer omvangrijke taak binnen de Chiro. De VB vormt een aanspreekpunt voor de ouders en voor de leiding. Momenteel heeft de chiro 2 VB’s, namelijk Veerle en Jolijn, en een logistiek beheerder, Niel. Alledrie zijn ze eerst lid en dan leiding geweest. Veerle en Jolijn zijn ook nog een aantal jaar hoofdleiding geweest. 

De VB’s proberen de administratieve en ondersteunende taken wat te verdelen. Zo stellen ze de jaarlijkse verantwoordingsnota’s op die ingediend moeten worden voor de subsidies, zijn ze verantwoordelijk voor de boekhouding, regelen ze de aansluiting en verzekering van de leden, de abonnementen van de Dubbelpunten voor de leiding, enz. Ook het voorbereiden en coördineren van het Feestcomité slorpt heel wat tijd op van de VB’s. 

De LB staat in voor alles wat te maken heeft met de infrastructuur, de brandveiligheid, het onderhoud van de lokalen en de omgeving enz. Niel is ook het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de lokalen.

Volwassenbegeleiding: Jolijn Bosseloo & Veerle Cammaerts

Wil je ons contacteren, stuur gerust een mailtje naar volwassenbegeleiding@chiroberkenbloesem.be!

Logistiekbeheerder: Niel Cumps

Wil je mij contacteren, stuur gerust een mailtje naar logistiekbeheerder@chiroberkenbloesem.be!